Wera 05008875001 | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3 | Regro