Wera 05008874001 | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2 | Regro