Wera 05008873001 | Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 | Regro