Schneider Electric NSYCCOHYT30VID | Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat Hygrotherm 9-30V | Regro