OBO 5093516 | Kombiableiter V50 3-polig mit FS 280 V | Regro