OBO 5093533 | Kombiableiter V50 3-polig+NPE mit FS 280 V | Regro