Osram 4050300442310 | Trafo elektronisch HALOTRONIC MOUSE HTM 70 230-240V/12V 20-70W | Regro