Osram 4050300442334 | Trafo elektronisch HALOTRONIC MOUSE HTM 105 230-240V/12V 35-105W | Regro