Ei Electronics Y03 | Schallgeber YO3 230 V rot | Regro