Wago 788-120 | Betriebsanzeige DC 24 V (12 - 24 V) | Regro