Wago 788-123 | Betriebsanzeige AC 24 V (12 - 24 V) | Regro