Benedict K3NY15 230 | Sterndreieckschützkombi 7,5kW 3~400V 220-240V 50Hz 240V 60Hz | Regro