Eaton 199268 | Leistungsschütz 3-polig 380 V 400 V 3 KW 1 S 1 Ö RDC 24: 24 - 27 V DC Gleichstro | Regro