Wago 750-616/030-000 | Distanzklemme DC 24 V / AC 230 V lichtgrau | Regro