Schneider Electric LV429434 | Motorantrieb MT100/160 208 - 277 V 60Hz / 220 - 240 V 50/60Hz | Regro