Bosch MS8CM61V1 | Stabmixer MaxoMixx MS8CM61V1 mit Vakuum-Frischhalteset | Regro
<