Abus PLHA10100 | Nexello 3I/3O Hybridmodul | Regro